Wypadki i odszkodowania / Jestem podejrzany/oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego

 

            Szok powypadkowy jest naturalnym odruchem każdego uczestnika zdarzenia drogowego. Należy jednak zachować zimną krew, bo od Twojego zachowania na miejscu zdarzenia oraz potem w trakcie tzw. postępowania przygotowawczego może zależeć to czy zostaniesz skazany za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego oraz związane z tym konsekwencje. Możliwe do podjęcia kroki możemy podzielić na trzy przedziały czasowe: bezpośrednio na miejscu zdarzenia, między zdarzeniem, a ew postawieniem Ci zarzutów i w trakcie trwania postępowania przygotowawczego tj. od postawienia Ci zarzutów do chwili skierowania aktu oskarżenia do sądu.

 

I. Na miejscu zdarzenia:


1. Zachowaj spokój.

 

2. Nie oddalaj się z miejsca zdarzenia.


            To bardzo ważne! Twoje oddalenie się z miejsca zdarzenia może być traktowane jako ucieczka z miejsca zdarzenia - zachowanie takie traktowane jest na równi ze spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego i skutkuje zaostrzeniem odpowiedzialności (górna granica grożącej kary zostaje zwiększona o połowę).

            Dlatego jeżeli wezwanie pogotowia lub policji wymaga oddalenia się, w miarę możliwości poinformuj pozostałe na miejscu osoby o tym w jakim celu odchodzisz, a po wezwaniu pomocy natychmiast wróć na miejsce.

 

3. Wezwij policję, a jeżeli są ofiary karetkę.


            Jeżeli nie masz absolutnej pewności, że inny uczestnik, bądź świadek zdarzenia wezwał karetkę, wezwij pomoc, lepiej nawet kilkakrotnie zgłosić to samo zdarzenie, niż ryzykować, że pomoc nie trafi na czas bo każdy z obecnych myślał, że ktoś inny już wcześniej zatelefonował.

            Pamiętaj, że nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku stanowi przestępstwo (art. 162) możesz być pociągnięty do odpowiedzialności z tego przepisu nawet, jeżeli to nie ty spowodowałeś wypadek.

            Twoja właściwa postawa na miejscu zdarzenia będzie też oceniana przez sąd, jeżeli dojdzie do skierowania przeciwko Tobie aktu oskarżenia i może mieć wpływ na złagodzenie grożącej Ci odpowiedzialności.

 

4. Oznacz miejsce zdarzenia trójkątem ostrzegawczym.


5. Zrób zdjęcia miejsca zdarzenia.

 

Jest to wprawdzie zadanie przybyłego na miejsce patrolu policji, warto jednak na wszelki wypadek stworzyć własną dokumentację, w szczególności zwróć uwagę na ślady hamowania, położenie odłamków szkła itp.. Pamiętaj, że wygląd miejsca zdarzenia może się bardzo szybko zmienić, dlatego jeżeli w miejscu zdarzenia były prowadzone roboty drogowe i w związku z tym była zmieniona organizacja ruchu, albo była ograniczona widoczność, to koniecznie to uwiecznij.

 

6. Zapisz dane świadków zdarzenia.


Potrzebne będą Ci co najmniej imię, nazwisko i nr telefonu wszystkich osób, które będą mogły potwierdzić przebieg zdarzenia.

 

7. Nie pozwól przestawiać samochodów ani usuwać innych śladów zdarzenia do przyjazdu policji.


8. Nie podpisuj na miejscu zdarzenia żadnych dokumentów w rodzaju oświadczenia o wzięciu na siebie odpowiedzialności za spowodowanie wypadku.


9. Jeżeli zostałeś przebadany alkomatem i jego wynik był dodatni, koniecznie sprawdź jego świadectwo wzorcowania i dokładnie przeczytaj protokół badania przed jego podpisaniem. Jeżeli masz wątpliwości zażądaj badania krwi.

 

II. Po zdarzeniu:


Skontaktuj się z poszkodowanym, dowiedz się o jego stan zdrowia


Zachowania te są oczywiście naturalnym ludzkim odruchem, ale mogą też mieć znaczenie dla Twojej późniejszej ew. odpowiedzialności przed sądem. Twoja właściwa postawa na miejscu zdarzenia będzie też oceniana przez sąd, jeżeli dojdzie do skierowania przeciwko Tobie aktu oskarżenia i może mieć wpływ na złagodzenie grożącej Ci odpowiedzialności.

Pamiętaj też, że poszkodowany może uzyskuje w postępowaniu status pokrzywdzonego, czego konsekwencją jest m. in. to, że może się sprzeciwić złożonemu przez Ciebie wnioskowi o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej oraz w praktyce zablokować możliwość zastosowania wobec Ciebie instytucji warunkowego umorzenia postępowania.

 

III. Jeżeli został Ci postawiony zarzut spowodowania wypadku drogowego.


1. Żądaj przesłuchania z udziałem obrońcy - adwokata (art. 301 k.p.k.).


2. Bez wcześniejszej konsultacji z adwokatem nie składaj wniosku o dobrowolne poddanie się karze.


            Podczas przesłuchania z pewnością zostanie Ci zaproponowane dobrowolne poddanie się karze. Przesłuchujący może sugerować Ci, że będzie to w Twoim interesie, że kara wymierzona Ci przez sąd będzie znacząco wyższa. Nie możesz ulec tego rodzaju presji. Pamiętaj, że to w interesie policjantów i prokuratury jest jak najszybciej zakończyć Twoją sprawę, bowiem podnosi ona statystykę wykrytych przestępstw oraz ujętych i ukaranych sprawców, a nie ma z ich pkt widzenia prostszego sposobu zamknięcia sprawy niż złożenie przez podejrzanego wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Zatem zanim złożysz tego rodzaju wniosek skontaktuj się najpierw z adwokatem, który po zapoznaniu się z aktami Twojej sprawy może znaleźć możliwość korzystniejszego dla Ciebie rozstrzygnięcia. Odmawiając podczas przesłuchania złożenia wniosku o dobrowolne poddanie się karze nic nie tracisz, a jeżeli po rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy dojdziesz do wniosku, że będzie to dla Ciebie korzystne możesz złożyć taki wniosek także na etapie postępowania sądowego do chwili zakończenia Twojego pierwszego przesłuchania na rozprawie. Pamiętaj, że złożony pochopnie wniosek możesz cofnąć.

 

3. Jeżeli okoliczności zdarzenia są niejasne zażądaj sporządzenia opinii przez biegłego do spraw ruchu drogowego i techniki samochodowej.


4. Złóż wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.


            Jeżeli jesteś przekonany do swojej winy, a jesteś osobą nie karaną w przeszłości możesz próbować złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne nie jest ujawniany w Krajowym Rejestrze Karnym, zatem w dalszym ciągu będziesz w świetle prawa osobą niekaraną.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688