Wypadki i odszkodowania / Odszkodowanie za spadek wartości pojazdu

 

Odszkodowanie za uszkodzony samochód obejmuje najczęściej koszt naprawy uszkodzeń – przywrócenia pojazdu do stanu, w jakim znajdował się wypadkiem. Mało kto zwraca uwagę, ze  po naprawie co prawda samochód odzyskuje sprawność techniczną, jednakże nie uzyskuje takiej wartości handlowej, jak przed wypadkiem (jego cena sprzedaży po naprawie na skutek faktu, że jest powypadkowy, maleje). Warto zatem wiedzieć, ze poszkodowani właściciele pojazdów mogą domagać się odszkodowania za związany z „powypadkowością" spadek wartości pojazdu. Powyższe ma szczególne znaczenie w przypadku pojazdów nowych oraz luksusowych, gdzie spadek wartości będzie stosunkowo największy.

 

Uprawnienie do dochodzenia różnicy między wartością przedmiotowego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie blacharskiej potwierdza również uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2001 r. (III CZP 17/01), zgodnie z którą "odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej różnicy wartości między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po jego naprawie". Oznacza to przyznanie prawa osobie poszkodowanej do otrzymania dodatkowej gratyfikacji za to, że samochód stracił na wartości w następstwie uszkodzeń powypadkowych.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688