Wypadki i odszkodowania / Potrącenie rowerzysty

Sprzyjająca aura oraz fakt, że coraz więcej osób wybiera rower jako środek transportu w ruchu miejskim sprawiają, że w swojej praktyce coraz częściej spotykam się z problematyką potrąceń rowerzystów. Sprawy te budzą wiele kontrowersji, bowiem z jednej strony stworzono szereg rozwiązań legislacyjnych, które nakazują traktować w sposób uprzywilejowany tych (w przypadku kolizji) słabszych uczestników ruchu. Z drugiej jednak strony brak świadomości prawnej uczestników ruchu, przekonanie rowerzystów o swoim uprzywilejowaniu i pierwszeństwie w zestawieniu z brakiem ostrożności kierujących, prowadzą często do bardzo przykrych zdarzeń drogowych. Poniżej przedstawiam kilka najważniejszych porad jak powinien zachować się na miejscu zdarzenia kierujący, w przypadku kolizji z osobą kierującą rowerem.


1. Zachowaj spokój i zimną krew.

 

2. Nie oddalaj się z miejsca zdarzenia.

 

            To bardzo ważne! Twoje oddalenie się z miejsca zdarzenia może być traktowane jako ucieczka z miejsca zdarzenia - zachowanie takie traktowane jest na równi ze spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego i skutkuje zaostrzeniem odpowiedzialności (górna granica grożącej kary zostaje zwiększona o połowę).


3. Wezwij policję, a jeżeli są ofiary karetkę.

 

        Nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku stanowi przestępstwo (art. 162) możesz być pociągnięty do odpowiedzialności z tego przepisu nawet, jeżeli to nie ty spowodowałeś wypadek. Co więcej Twoja właściwa postawa na miejscu zdarzenia będzie też oceniana przez sąd, jeżeli dojdzie do skierowania przeciwko Tobie aktu oskarżenia i może mieć wpływ na złagodzenie grożącej Ci odpowiedzialności.


4. Oznacz miejsce zdarzenia trójkątem ostrzegawczym.5. Nie wdawaj się w niepotrzebne dyskusje i utarczki słowne z pokrzywdzonym i świadkami zdarzenia, próbując na miejscu „na gorąco” udowadniać swoje racje.       Ma to szczególne znaczenie w przypadku kolizji prowadzącego samochód z rowerzystą/motocyklistą, wobec częstych antagonizmów pomiędzy tymi dwiema grupami uczestników ruchu. Pamiętaj, że jeżeli do sądu zostanie skierowany przeciwko Tobie akt oskarżenia (wniosek o ukaranie w przypadku wykroczenia), to te same osoby będą zeznawały w postępowaniu w charakterze świadków. Dziesiątki razy słyszałem zeznania, w których świadkowie oprócz opisu samego przebiegu zdarzenia spontanicznie dodawali od siebie o „aroganckim zachowaniu kierującego po wypadku”, a nasz wizerunek w sądzie jest często niedocenianym, a bardzo istotnym elementem mającym wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie.6. Zrób zdjęcia miejsca zdarzenia.

 

           W szczególności zwróć uwagę na ślady hamowania, położenie odłamków szkła, powypadkowe położenie obydwu pojazdów. Pamiętaj, że wygląd miejsca zdarzenia może się bardzo szybko zmienić, dlatego jeżeli w miejscu zdarzenia były prowadzone roboty drogowe i w związku z tym była zmieniona organizacja ruchu, albo była ograniczona widoczność, to koniecznie to uwiecznij.


7. Zapisz dane świadków zdarzenia.

 

Potrzebne będą Ci co najmniej imię, nazwisko i nr telefonu wszystkich osób, które będą mogły potwierdzić przebieg zdarzenia.


8. Jeżeli w wypadku ktoś ucierpiał, to nie pozwól przestawiać pojazdów ani usuwać innych śladów zdarzenia do przyjazdu policji.9. Nie podpisuj na miejscu zdarzenia żadnych dokumentów w rodzaju oświadczenia o wzięciu na siebie odpowiedzialności za spowodowanie wypadku.10. Zwróć uwagę, czy rower ma zamontowane oświetlenie i w razie potrzeby sfotografuj jego stan albo jego brak, zwróć uwagę czy informacja o tym znalazła się w protokole sporządzanym na miejscu zdarzenia.

 

             Ma to szczególne znaczenie w przypadku zdarzeń, które miały miejsce po zmierzchu, albo w porze nocnej. Warto podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami rower poruszający się za dnia nie musi być wyposażony w oświetlenie. Co innego nocą, wówczas każdy rower powinien mieć co najmniej jedno światło przednie białe lub żółte świecące ciągłym, lub migającym światłem, co najmniej jedno światło tylne czerwone, odblaskowe i co najmniej jedno  światło tylne świecące ciągłym, lub migającym światłem.

            Warto tutaj przytoczyć fragment wyroku wydanego w sprawie potrącenia nocą rowerzysty (sprawa zakończyła się uniewinnieniem), w której sąd wprost wskazuje, że „prędkością bezpieczną w warunkach nocnych jest taka prędkość, która pozwala na panowanie nad pojazdem i np. na zatrzymanie pojazdu przed przeszkodą, której obecność na drodze jest dopuszczalna z mocy prawa lub której należy się spodziewać, ale przeszkodą tego typu nie jest nieoświetlony rowerzysta” (Sąd Okręgowy w Elblągu VI Ka 231/17).


11. Jeżeli zostałeś przebadany alkomatem i jego wynik był dodatni, koniecznie sprawdź jego świadectwo wzorcowania i dokładnie przeczytaj protokół badania przed jego podpisaniem. Jeżeli masz wątpliwości zażądaj badania krwi.12. Dopilnuj aby drugi uczestnik zdarzenia również został przebadany na okoliczność ilości alkoholu wydychanym powietrzu.


 

Jest to szczególnie istotne w przypadku kolizji z rowerzystą, bowiem wobec dekryminalizacji przestępstwa prowadzenia roweru pod wpływem oraz często rekreacyjnego wykorzystywania tego środka transportu, istniej prawdopodobieństwo, że kierujący mógł podejść do zakazu prowadzenia pod wpływem z nieco większą nonszalancją.

 

Jeżeli chodzi o dalsze kroki, które należy podjąć, odsyłam do mojego artykułu: „Jestem podejrzany/oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego”.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688