Wypadki i odszkodowania

 

Spowodowanie wypadku drogowego należy do tej szczególnej kategorii przestępstw, którego sprawcą może się każdy z nas - konsekwencje skazania mogą być jednak równie dotkliwe, jak w przypadku skazania za inne przestępstwa. Najczęściej stanowią je skazanie na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania i umieszczenie informacji o skazaniu w Krajowym Rejestrze Karnym oraz kara pieniężna. W praktyce największą dolegliwość stanowi jednak zakaz prowadzenia pojazdów, który może zostać orzeczony na okres do 10 lat, a w szczególnych wypadkach nawet na zawsze.

 

Powierzając nam swoją obronę możesz liczyć na naszą pomoc od momentu pierwszego przesłuchania w postępowaniu przygotowawczym do ostatecznego zakończenia postępowania.

 

Reprezentujemy naszych klientów kompleksowo, od początku do końca tak, że w tych trudnych chwilach w Waszym życiu nie musicie koncentrować się na formalnościach, sprawdzaniu terminów i zastanawianiu się czy wszystkiego dopilnowaliście. Jednocześnie na bieżąco informujemy Was o postępach w sprawie, dzięki czemu zachowujecie Państwo nad nią pełną kontrolę i macie stały dostęp do dotyczących jej dokumentów.

 

Zlecając nam swoją obronę macie pewność, że osoba, której udzielacie upoważnienia do obrony rzeczywiście jest tą, z która będziecie mieć stały kontakt w toku całego postępowania.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688