Cennik / Prowadzenie sprawy

W dzisiejszych czasach zmienił się dostęp do wiedzy o prawie. Łatwiejszy jest także dostęp do usług prawnych, świadczeniem których zajmuje się coraz większa grupa ludzi. Skorzystanie z usług adwokata cały czas jednak pozostaje rękojmią tego, że Państwa sprawę poprowadzi osoba legitymująca się wiedzą, doświadczeniem oraz przestrzegająca najwyższych standardów zawodowych.

 

KOMPETENCJE

 

Legitymujemy się wiedzą i doświadczeniem, oprócz tego współpracujemy ze specjalistami ze wszystkich dziedzin prawa i jeżeli w toku postępowania zajdzie taka potrzeba zawsze możemy korzystać z ich wsparcia.

 

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

 

Prowadzimy sprawy kompleksowo, od początku do końca tak, że w tych trudnych chwilach w Państwa życiu nie musicie koncentrować się na formalnościach, pilnowaniu terminów sądowych i zastanawianiu się czy wszystkiego dopilnowaliście.

 

PEŁNA KONTROLA

 

Na bieżąco informujemy naszych Klientów o postępach w sprawie, dzięki czemu zachowują nad nią pełną kontrolę i mają stały dostęp do dotyczących jej dokumentów.

 

ZAUFANIE

 

Zlecając nam sprawę macie pewność, że osoba, której udzielacie pełnomocnictwa rzeczywiście jest tą, która będzie prowadzić sprawę i z którą będziecie w stałym kontakcie w toku dalszego postępowania.

 

DYSKRECJA

 

Zachowujemy w tajemnicy wszystko o czym dowiedzieliśmy się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Możecie mieć pewność, że o sprawach Waszych i Waszej rodziny wiedzieć będziecie jedynie Wy i osoba prowadząca Waszą sprawę.

 

ETYKA

 

Jedynym celem podejmowanych przez nas czynności jest ochrona interesów naszych Klientów. Zawsze staramy się dążyć do rozstrzygnięć pozwalających zaoszczędzić Klientowi kosztów oraz doradzać ugodowe zakończenie sprawy, gdy jest to uzasadnione interesem Klienta.

 

PRZEJRZYSTE WARUNKI FINANSOWE

 

W naszej pracy cenimy sobie przejrzystość i jasne sytuacje, dlatego od początku współpracy z naszymi Klientami precyzyjnie określamy wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy, co znajduje odzwierciedlenie w pisemnej umowie - możecie być pewni, że nic Was nie zaskoczy.

Staramy się również w miarę możliwości uprzedzać Klientów o wysokościach kosztów związanych z opłatami sądowymi, opiniami biegłych sądowych, ustanowieniem kuratora itp..

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

Adwokat to zawód zaufania publicznego.  Zgodnie z ustawą o adwokaturze adwokatem może zostać jedynie osoba, która:

 

1.      jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata;

2.      korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3.      ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;

4.      odbyła w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację adwokacką i złożyła egzamin adwokacki (z pewnymi wyjątkami dotyczącymi np. byłych sędziów i prokuratorów).

 

Ponadto każdy adwokat zobowiązany jest stosować się do zasad określonych w zbiorze zasad etyki adwokackiej i godności zawodu, zgodnie z którym:

 

·         celem podejmowanych przez adwokata czynności zawodowych jest ochrona interesów klienta (§ 6 zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu);

·         obowiązkiem adwokata jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych (§ 8 zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu);

·         adwokat zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych (§ 19 zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu);

·         obowiązkiem adwokata jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (§ 26 zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu);

·         adwokat obowiązany jest usprawiedliwiać swoje niestawiennictwo (§ 30 zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu);

·         adwokat jest zobowiązany do obrony interesów klienta w sposób odważny i honorowy... nie bacząc na własne korzyści osobiste oraz konsekwencje wynikające z takiej postawy dla siebie lub innej osoby" (§ 43 zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu);

·         adwokat ma obowiązek dążyć do rozstrzygnięć pozwalających zaoszczędzić klientowi kosztów oraz doradzać ugodowe zakończenie sprawy, gdy jest to uzasadnione interesem klienta (§ 44 zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu).

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688