Prowadzenie pod wpływem

 

Jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających to jedno z najczęstszych przestępstw w praktyce polskiego wymiaru sprawiedliwości, często bagatelizowane przez osoby, którym postawiono zarzuty. Niesłusznie - konsekwencje skazania mogą być równie dotkliwe, jak w przypadku skazania za inne przestępstwa. Najczęściej stanowią je kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, umieszczenie informacji o skazaniu w Krajowym Rejestrze Karnym oraz kara pieniężna. Największą dolegliwość stanowi jednak zakaz prowadzenia pojazdów, który może zostać orzeczony na okres nawet do 10 lat.

 

Powierzając nam swoją obronę możesz liczyć na naszą pomoc od momentu pierwszego przesłuchania w postępowaniu przygotowawczym do ostatecznego zakończenia postępowania.

 

Reprezentujemy naszych klientów kompleksowo, od początku do końca tak, że w tych trudnych chwilach w Waszym życiu nie musicie koncentrować się na formalnościach, sprawdzaniu terminów i zastanawianiu się czy wszystkiego dopilnowaliście. Jednocześnie na bieżąco informujemy Was o postępach w sprawie, dzięki czemu zachowujecie Państwo nad nią pełną kontrolę i macie stały dostęp do dotyczących jej dokumentów.

 

Zlecając nam swoją obronę macie pewność, że osoba, której udzielacie upoważnienia do obrony rzeczywiście jest tą, z która będziecie mieć stały kontakt w toku całego postępowania.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688